เครื่องคัดข้าวสาร ราคาถูก ประสิทธิภาพสูง มีความแม่นยำ ซื้อที่ไหนดี

January 5, 2022
เครื่อง คัด ข้าวสาร ราคา

ผู้ประกอบการค้าข้าวหรืออุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต การคัดแยกข้าวและสิ่งเจือปนที่มากับข้าว ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน แต่การจะใช้แรงงานคนในการคัดแยกข้าวสารที่มีคุณภาพนั้นเป็นเรื่องยากและทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้น เครื่องคัดข้าวสาร จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เครื่องคัดข้าวสาร ราคาถูก ประสิทธิภาพสูง มีความแม่นยำซื้อได้จากที่ไหน เรามีคำตอบ

ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนมาทำความเข้าใจก่อนว่า เครื่องคัดข้าวสาร มีบทบาทสำคัญอย่างไร เพื่อให้ทุกคนมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ข้าวไทย คือ สินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยมายาวนาน แต่ระยะหลังกับต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงของตลาดโลกทั้งด้านราคาและคุณภาพ ผู้ประกอบการทั้งหลายจึงจำเป็นต้องหาวิธีการเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ได้เป้าหมายรวมทั้งยกระดับคุณภาพข้าวให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลด้วย

การเก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นขั้นตอนสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือข้าวเปลือกมีสิ่งเจือปนมาด้วยหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น ดิน เศษหิน เศษฟาง แกลบ เมล็ดวัชพืช เมล็ดลีบ กรวด ดอกหญ้า ฯลฯ สิ่งเจือปนเหล่านี้ทำให้คุณภาพข้าวสารลดน้อยลงและทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย

ดังนั้น ผู้ประกอบการทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมที่ทันสมัย เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องคัดแยกข้าวสาร สนใจติดตั้งเครื่องคัดแยกข้าวสาร ราคาถูกมีประสิทธิภาพ เลือก  Galaxy Sivtek  ผู้นำด้านโซลูชั่นการกอง การแยก และการร่อนระดับโลก ยินดีมอบนวัตกรรมในการกรอง การแยก และการคัดข้าวสารให้กับคุณด้วยเครื่องมือที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษตอบโจทย์อุตสาหกรรมข้าวโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับโลก

เครื่องคัดแยกข้าวสาร Galaxy Sivtek ไม่ว่าจะเป็น เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR หรือ เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ LINEA SIVTEK ก็มีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR

อุปกรณ์ร่อนกรองที่ยอดเยี่ยม ใช้สำหรับการคัดขนาด กำจัดฝุ่น กรองและแยกขนาดข้าวให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เครื่องจักรที่มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 ไปจนถึง 84 นิ้ว รองรับความต้องการที่หลากหลาย แถมยังรองรับการติดตั้งกับเครื่องรุ่น GS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชุดป้องกันตะแกรงอุดตัน

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ LINEA SIVTEK

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ LINEA SIVTEK เหมาะกับการติดตั้งในสถานที่ที่มีเพดานต่ำเป็นเครื่องมือการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันใช้สำหรับการกำจัดฝุ่นและสิ่งเจือปนที่มากับผลผลิต ทำงานด้วยระบบปิด ป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศและป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกข้าวด้วย ภายใต้การทำงานแบบอัตโนมัตินี้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตสูง สามารถคัดแยกแกลบและเมล็ดหัก โดยไม่ทำให้เมล็ดข้าวเต็มได้รับความเสียหายด้วย

มองหาเครื่องคัดแยกข้าว ราคาถูก Galaxy Sivtek  ผู้นำด้านการคัดแยก การกรอง และการร่อน ระดับโลก ยินดีมอบนวัตกรรมที่ทันสมัยในการกรอง การแยก และการคัดขนาดข้าวให้กับคุณ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.